• In allegato, l’ICS n. 01/2016 (gennaio).
  • In attachment we send ICS n. 01/2016 (January).
  • En adjunto enviamos el ICS n. 01/2016 (Enero).
  • Em anexo segue o ICS n. 01/2016 (Janeiro).

ICS_2016_01_en

ICS_2016_01_it

ICS_2016_01_pt

ICS_2016_01_sp